پا کردن صورت مساله در شب چهارشنبه سوری!

در شب چهارشنبه - که مصادف بود با چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی! - بعضی خیابان ها از جمله خیابان اصلی کیان پارس را بستند تا امنیت این منطقه خدشه دار نشود!

از ساعت 6 عصر تا 6 شب آن چنان ترافیکی به وجود آمد و آن قدر مردم و رانندگان اعصابشان برای رفتن به این مناطق خراب شد که قابل توصیف نیست.

آیا این اقدام خام و نسنجیده خود باعث بی نظمی نشد؟!

به راستی برای ایجاد امنیت این منطقه، باید خیابان اصلی آن را بست؟! یعنی کار دیگری نمی شد انجام داد؟! چه قدر از پاک کن استفاده می کنیم؟!

/ 0 نظر / 4 بازدید