طنز

نماينده مسجد سليمان درمجلس شورای اسلامی:کارمندان روزی يک ساعت کارمی کنند.

صاف صادق اهوازی:آخه صدقه ببخشيد حقوقی که می گيرند به اندازه ی يک ساعت کار

هم نيست! 17.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید