هشدار و بي خيال!

يك منبع آگاه در سازمان آموزش و پرورش خوزستان هشدار داده است

: «اعتياد 100 درصد نوجوانان و جوانان خوزستان را به صورت مستقيم و غيرمستقيم تهديد مي كند. »

وي ريشه كني و كاهش خطر اعتياد در بين جوانان و نوجوانان را منوط به فراهم آوردن فضاي مناسب براي اشتغال نيروهاي بومي در مشاغل مختلف و هدفمند كردن اوقات فراغت و مبارزه با فقر مادي و فرهنگي و بيكاري دانست

.

در اين خصوص نيز يك منبع ناآگاه به نام دل گشادزاده گفت

: «اعتياد اصلن و ابدن كسي را تهديد نمي كند. اتفاقن اين موضوع باعث مي شود كه يعني مسوولان هميشه حرف هايي براي زدن داشته باشيم. درسته كه آدم نبايد اعتياد داشته باشد اما اگر هم داشته باشد كه كسي مقصر نيست! از قديم گفته اند: در ديزي باز است پس حياي گربه كجا رفته است. خب، حالا هم مي گويند: مواد مخدر فراوان است و در دسترس/ پس حياي چند نقطه كجا رفته است؟ البته خودمان نيز از اين ضرب المثل و يا بيت من درآوردي چيزي دستگيرمان نشد، در غير اين صورت مي چشيديم و يا مي كشيديم ببينيم اين حيا چه مزه اي مي دهد!!

راستي بنده نمي دانم مواد مخدر چي هست و هنوز رنگ آن را نديده ام

. نمي شود ما را هم جزو جوانان و نوجوانان حساب كنيد تا اين اعتياد 100 درصدي هم ما را تهديد كند؟! لااقل بفهميم كه مواد مخدر و اعتياد چي هست!

آهاي مواد مخدر

! آهاي اعتياد! اگر راست مي گويي بيا مرا تهديد كن!

بيا منه ناآگاه را از مواد و اعتياد و چند نقطه لبريز كن و مرا با خيل اشغري ها همراه و همگام كن

اي بابا

! انگاري جو گرفتمان و نفهميديم داريم چه مي گوييم! اصلن به گمانم اين منبع آگاه زياد هم آگاهي ندارد و گرنه اين قدر دستپاچه نمي شد و هشدار نمي داد!

كي گفته اعتياد مسأله ي مهمي است؟ يك عمره كه مسوولان دارند درباره ي اعتياد و مواد مخدر و چند نقطه شعار، ببخشيد، صحبت مي كنند و راهكار نشان مي دهند

. خب، خود جوانان و نوجوانان زير بار اين راهكارهاي اساسي نمي‌روند و مي خواهند بروند زير بار مواد مخدر و اعتياد!!

اصلن من به نمايندگي از طرف مسوولان مي گويم

: من آن چه شرط بلاغ است با تو مي گويم/ تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال.

راستي اين سخن من چه بود كه ابتدا خودم از آن پند بگيرم؟

! آها! يادم آمد، واژه هاي هشدار و بي خيال!

/ 0 نظر / 3 بازدید