شکرپرانی!احمدي نژاد: مردم بي عدالتي ها را فرياد بزنند
- عجب! پس چه مي گفتند:« آن چه البته به جايي نرسد « فرياد» است؟!
مدير عامل شركت برق منطقه اي خوزستان: صادرات برق از كرخه، خرمشهر و آبادان به عراق با تاخير انجام مي شود
- اي بابا! ديگه نشد! هر كاري كرديد اين تاخير را برداريد. درست نيست برادران عراقي بي برق باشند!!
معاون وزارت كار خبر داد: اعزام نيروهاي متخصص به كشورهاي مختلف جهان
- به گمانم دوباره وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف جهان خراب شده است!!
رييس هيات مديره اتحاديه عشاير خوزستان: سهميه سرانه آرد عشاير كم است
- خب عشاير فرياد بزنند. همين قسمت بالا صحبت هاي جناب رييس جمهور را چاپ كرده ايم. عشاير اين مطالب را بخوانند و فرياد بزنند. حتمن مسوولان محترم اطلاعات و كيهان ندارند!

/ 0 نظر / 3 بازدید