گرامی داشت؛

اماما ! نه از دیده رفته ای ، نه از دل

همیشه در دل و جان و نگاه ما خورشید بی غروبی

/ 1 نظر / 25 بازدید
جواد

[گل]خميني عزيز [گل] به رغم مدعيان كه منع عشق كنند جمال چهره تو حجت موجه ماست [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]