هديه شهردار به مطبوعات(!)

در آستانه‌ي روز خبرنگار يعني

17 مرداد ماه، شهرداري منطقه يك اهواز نسبت به تعطيل كردن چند دكه مطبوعاتي در سطح شهر اهواز اقدام كرد كه نشانگر بذل توجه و مساعدت و قدرداني و تلاش ومحبت و لطف و عطوفت و مهر و صفا و چند نقطه ي اين عزيزان يعني دست اندركاران اين شهرداري است!!

از آنجا كه شهرداري منطقه يك با كسري بودجه و اعتبار و چند نقطه مواجه شده است و كارگرانش چند ماه است حقوق نگرفته اند و حتي گاري هاي آنها را نيز گرفته اند و از كار بيكار شده اند، لازم است كه اين شهرداري به انحاء مختلف نسبت به تامين اعتبار اقدام نمايد، لذا بهترين و پسنديده ترين راه

(!)، گرفتن مطالبات چند ساله خود (!) از دكه داران مطبوعات است و چه اقدامي مهم تر و بهتر از پلمب كردن اين دكه ها توسط شهرداري؟!!

نگارنده معتقدم

: حتي بعد از پلمب كردن دكه هاي مطبوعاتي اگر صاحبان اين دكه ها خواستند قيافه بگيرند يك جوري از خجالتشان در بيايند تا آنها باشند ديگر قيافه نگيرند. اصلن دكه هاي مطبوعاتي چه حقي دارند بدون اجازه شهرداري نفس بكشند و حتي آب بخورند تا شهرداري حرفي نزند هيچ دكه داري حق خوردن آب و نان ندارد و نخواهد داشت. ضمنن پيشنهاد مي دهيم شهرداري هر چه سريعتر مطالبات(!) خود را از دكه داران بگيرد و بدهد به كارگراني كه چند ماه است حقوق نگرفته اند و مابقي را هم به خود پاداش بدهد چرا كه پلمب كردن دكه ها كار فوق العاده و ماموريت محسوب مي شود!! خب، اين از هديه شهرداري و يا شهردار به مطبوعات!! از ديگر دستگاه ها هم انتظار داريم راه شهرداري را ادامه دهند. كي به كيه!

/ 0 نظر / 3 بازدید