/ 2 نظر / 22 بازدید
دوستداران صادق هدایت

پاینده ایران همه ماایرانی هستیم وبایدبرای پیشرفت ایران تلاش کنیم من کتاب زیادمطالعه میکنم مخصوصاکتابهای تاریخی تاریخدانان گفتنددرفرهنگ ایرانی عزاوگریه وماتم جایی ندارد . منتظرحضورگرمت دروبلاگم هستم[قلب]