شكرپراني!

+

قتل يك دوست به خاطر دروغگويي

پس مواظب خودمان باشيم كه يك روده‌ي راست توي شكم‌مان نيست

!

+

ريال بايد از جريان گردش پول خارج شود

فقط حقوق به ريال است

! هزينه و مزينه كه به تومان و دلار و ميليارد است!

+

انتقال آب ايران به كويت

برق هم كه منتقل شد و نيز گاز، خودمان را نيز منتقل كنيد

!

+

نفت 70 دلاري، از رويا تا واقعيت

و از واقعيت به ناكجا آباد

!

+

انتقاد رييس جمهور از تفاوت دريافتي كارمندان و مديران

وارد نيست

! بگذار مديران حال كنند!

+

مخبر كميسيون اجتماعي مجلس خواستار شد: افشاي نام بعضي مسوولان كه در قاچاق مواد مخدر حضور دارند

خودم افشا مي‌كنم

: بچه نفتون، كاكانبو، دل‌فراخ‌زاده، دل گشاد زاده و B.B.C اهوازي و اصل كاري دلتنگ‌زاده!

+

تكليف حق‌التدريسي‌ها تا پايان شهريور مشخص مي‌شود

كه يا اخراج ‌شوند و يا بروند دنبال يك كار ديگر

!

+

بررسي طرح آزادسازي كاغذ به كجا انجاميد؟

در بند شد

!

+

سهميه بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي پرداخت نشد

از تسهيلات رانتي چه طور؟

+

بدهكاري 210 ميليارد توماني دولت به گندمكاران

دولت و دولتي‌ها گناه دارند، كشاورزان مطالبات خود را ببخشند

!

+

حضور بي‌رمق بخش خصوصي در توليد برق كشور

در توليد پول و داشتن جيبي چون بانك‌ كه توانايي زيادي دارند

!

+

نا هماهنگي و ابهام در طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق

حقوق يا صدقه؟

!

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید