تبریکعید سید فطر بر شما مبارک باد

/ 1 نظر / 3 بازدید
فرجاد

سلامی دوباره. انگار ديروز بود که با هم ديدار و همکاری داشتيم. دنيا چقدر کوچک شده است که حالا وقت و بيوقت می توانيم در کنج خانه يا محل کار از دريچه نوگشوده عصر ارتباط های اينترنتی چنين ساده و بی تکلف يکديگر را ببينيم و نوشته های دلتنگی خود را زمزمه کنيم. آن قدر از ديدن تصادفی وبلاگت در اين سحرگاه عيد فطر خوشحال شدم که انگار بعد از اين همه سال خودت را ديده ام. با جستجوی ( محمد رضا فرجاد) یا (مطبوعات از درون )در ياهو يا گوگل فرصتی است که از یک کار تازه که شروع کرده ام دیدن کنی و نظرت را بدهی. در اولین فرصت منتظر پیغام یا تلفنت هستم. تلفن من در شناسنامه روزنامه همشهری هر روز پیش رویت هست. تبریک مناسبتی ام را هم بپذير. شاد و سربلند و موفق باشی. ۳۰/ ۳ بامداد سه شنبه