امان از بافت‌هاي تاريخي!

 

اين بافت‌هاي تاريخي و باستاني و قديمي و چند نقطه هم شده‌اند دردسر براي ما و مردم و استان

. هر گوشه‌اي كه دست بزني، نام بافت و آثار تاريخي و باستاني بر رويش حك مي‌شود. تا مي‌خواهي چپ نگاهش كني مي‌گويند: آقا! بافت تاريخي را چپكي كردي و خراب و چند نقطه. آخه مگه مي‌شود مرتب راست نگاهش كني؟ مگه مي‌شود دست به اين خرابي‌ها نزد؟! بالاخره اگر شهرداري آبادان نسبت به تخريب بافت تاريخي اقدام كرده، حتمن حق داشته است! دلايل ما چيست؟ مي گويم عزيز جان!

نخستين كه اين بافت كوي پيروزي در حال خراب شدن بود و شما ميراث‌داران فرهنگي هم فقط يك جا مي‌نشينيد و يا نظاره مي‌كنيد، كه كي و يا چه كساني مي‌روند به اين بافت‌ها و آثار دست مي‌زنند و يا چپ نگاه مي‌كنند، آن وقت مي‌آييد و با خبرگزاري‌ها مصاحبه مي‌كنيد كه آي فلان شد و بهمان شد

!

وقتي كه گردشگران ايراني و خارجي به فرض وارد آبادان شوند و بافت تاريخي آبادان را ببينند، فكر مي‌كنيد حال مي‌كنند؟ عشق مي‌كنند؟ لذت مي‌برند؟ نه

! به جان اين كاكانبو، تازه حال‌شان هم گرفته مي‌شود، چرا كه يك چيز خراب و بدقواره‌اي مي‌بينند!

در صورتي كه اگر بگذاريد شهرداري روي اين بافت‌ها كاركند و به گونه‌اي اين بافت‌ها را بافت يا ببافد كه وقتي گردشگران مي‌بينند، بگويند

: «احسنت! عجب بافت‌هاي تاريخي و مدرني! يعني بافت «پست مدرني» بابا جان! جناب شهردار ما انسان فرهيخته و فرهنگ دوست و متخصصي است، بگذار كارش را بكند.

اگر كار نكند كه مي‌گوييد

: آبادان هنوز ويرانه است و كاري نشده! اگر هم كار بكند كه مي‌گوييد: آي امان كه بافت‌هاي تاريخي از بين رفت. اصلن بهتر نيست تمام خوزستان را آثار باستاني اعلام كنيد و مردم را نيز بفرستيد يك استان ديگر تا بافت هاي تاريخي شما تاريخي‌تر شوند؟!!

لطفن ما را هم راهنمايي و سپس تاريخي كنيد

. درست نيست كه ما در ميان بافت‌هاي تاريخي به روز باشيم!!

/ 0 نظر / 18 بازدید