تبريک

 

 سوم خرداد ماه

سال روز آزاد سازی خرمشهر

فقط بر مردم عزيز مبارک باد.

خرمشهری که - بعد از گذشت ۲۵ سال از آزادی اش - 

نه تنها خرم نشده ، که در بند نگاه زرد عده ای به ظاهر مسوول است .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید