هم گام با شورای اسلامی شهر اهواز؛

خودت که هیچ، سخن ات هم قند و نبات است!!

* شاهین بختیاری

باور کنید در تمام عمرم سخنی به این شیرینی و حلاوت که مثل راحت الحلقوم یا هلو برو توی گلو، راحت از توی گلو هم برود پایین بدون این که بخواهی آب یا اشربه ای رویش بنوشی نشنیده بودم و فکر می کردم که سخن شیرین همین سخنانی است که برخی مسوولان از صبح تا شب و برخی اوقات نیمه شب ضمن گرفتن نشست های شبانه و نیز صبحانه! بر زبان می رانند. منظورم همین شعارها و وعده هایی است که درخصوص انجام امور شهروندان به ویژه اشتغال آن ها سر می دهند و دل خود را گرم می کنند بدون این که پیگیری کنند ببیننند دل شهروندان هم گرم می شود یا خیر! اما از وقتی که سخن یک عضو شورای خیلی اسلامی شهر اهواز را شنیدم یا به عبارت بهتر نوشیدم، دریافتم که سخنی به این شیرینی نشنیده بودم. البته این سخن آن قدر شیرین بود که شعر تو خودت قند و نباتی/ شکلاتی شکلاتی/ عسلی یا که شیرینی/ که به دل این جور می شینی به ذهنم آمد و می خواست مرا از راه به در کند که در را بستم و محلش نگذاشتم تا برود پی کارش! مگر می شود هر چیزی به ذهن مان بیاید و بخواهد ما را از راه خدمت به شهروندان- که در حقیقت بستگان مان ! هستند- منحرف کند؟!

می پرسید: حالا این سخت شیرین و عسلی و شکلاتی چه بوده که این قدر دارید فلسفه بافی می کنم؟! ای بابا! حالا چه عجله ای دارید؟! شما آنانی را که چهار سال بر مسند خدمت به مردم یا همان بستگان نشسته اند، تا حال تحمل کرده اید اما چند خطی که نگارنده می خواهد در وصف سخنان شیرین تر از شکلات آنان به نگارم کم حوصله می شوید و می خواهید که سریع بروم سر اصل مطلب و از حلاوت سخنان برخی از این عزیزان شورای شرح، ببخشید، شورای شهر ، چیزی ننگارم؟! این که درست نیست!! به نظر نگارنده باید در وصف چنین سخنانی کتاب هایی در شمارگان جمعیت کلان شهر اهواز نوشت و تقدیم شهروندان کرد تا آنان دریابند که چه نمایندگان دلسوزی در شورای شهر دارند که تنها هدف شان خدمت صادقانه به شهروندان یا بستگان شان است و بس!

انگار که باز به حاشیه رفتم و شما خوانندگان منتظر خواندن سخنان شیرین یک عضو شورای خیلی اسلامی شهر اهواز هستید که ببینید چه فرمایشی کرده تا قند یا شکلات توی دل تان آب شود نه؟! پس، این سخن تاریخی، مستدل، مردمی، دلسوزانه،ایثارگرانه و وفادارانه و چند نقطه را بخوانید تا شما هم مثل ما تا دم مرگ کیف تان کوک شود!!

یک عضو شورای شهر اهوازاظهار کرد: هیچ اشکالی ندارد که اعضای شورا بستگان خود را در شهرداری استخدام کنند!

او با بیان این که استخدام بستگان اعضای شورای شهر در شهرداری اهواز کار اشتباهی نیست، مدعی شد: اشکالی ندارد که اعضای شورا بستگان خود را که بیکار هستند استخدام کنند و آن تعداد از اعضای شورای شهر که بستگان خود را در شهرداری آورده اند، در حد توان برای اشتغال دیگر شهروندان نیز تلاش کرده اند!

ای بابا! این چه فرمایشی می کنید عزیز دل برادر!؟ دیگر شهروندان هم همان بستگان شما هستند!! اصلن تمام شهروندان بستگان شما هستند!! نگارنده که نمی داند با چه زبانی از شما تشکر کند اما پیشنهاد می کند: این سخن شما را روابط عمومی شهرداری بدهد با آب طلا بنویسند و به زبان های مختلف ترجمه کند. سپس ازطریق شبکه های اشتباهی، ببخشید، اجتماعی، به استماع ملل و دول جهان و هکذا گینس برسانند تا حلاوت آن همگانی شود و تنها اهوازی ها از این سخن، کیفور نشده باشند!!

/ 1 نظر / 37 بازدید
نیلوفر

حلول ماه شوال و عيد سعيد فطر رو بهتون تبريک ميگم