شكر پراني!

 آخرين تذكر اصولگرايان به خاتمي!

تازه كجاشو ديده اي

. بگذار چند روزي از رفتن خاتمي بگذرد، تذكر كه چه عرض كنم سيل انواع چند نقطه ها جاري و سرازير مي شود!

 

مرز شلمچه به حالت نيمه تعطيل درآمد

از مسوولان استان تقاضا داريم فقط خبر بستن و باز شدن بدهند و كار ديگري نكنند

!

 

اداره پست به يك بنگاه اقتصادي تبديل شده است

منظورتان پيشتاز در گرفتن پول؟

!

 

توقف ساخت خوابگاه دانشجويي توسط شهرداري

دم شهرداري گرم

! در كار توقف و خراب كردن ديوار و نرده كارشان حرف ندارد!!

 

جاده هايي كه بوي مرگ مي دهند

و بوي بي خيالي و بي توجهي و چند نقطه

!

 

رييس جمهور: از ملت خداحافظي نكرده ام

چرا كه از قلب ملت نمي توان رفت

.

 

عضو مجلس خبرگان در انتقاد به نقش مجمع تشخيص مصحلت: قانون اساسي وحي منزل نيست!

در مجلس ششم كه وحي منزل بود

!

 

كاهش تعرفه ها ظلم به پزشكان

و افزايش آن ظلم به بيماران

!

چرا مردم به سينما نمي روند

مگر ماهواره ها فرصت مي دهند

!

 

دلالان شكر صنايع غذايي را دچار بحران مي كنند

دلالان شكر، دلالان نفتي، دلالان فولادي و دلالان چند نقطه اي، توي اين مملكت چه خبره؟

!

 

قطار شهري اهواز فقط روي تابلوهاي تبليغاتي

بالاخره اگر نديده ايم نون گندم ولي ديده ايم روي تابلوهاي تبليغاتي و دست مردم

!

 

كوي نفت خيز مسجدسليمان برق ندارد

-

آب هم كه ندارد! گاز هم كه ندارد! پس اين شهرستان چه دارد، اصلن اين مسجدسليمان شهر است يا روستا؟ روستاها هم برق و آب دارند! شايد مسجدسليمان هنوز ساخته نشده كه هيچ چيز ندارد! ولي اگر اين شهرستان هيچ امكاناتي ندارد. مردمش كلي معرفت و صفا دارند

/ 0 نظر / 2 بازدید