آب یا فاضلاب ؟

جراید : آب کارون به ۳ استان منتقل می شود

صاف صادق اهوازی : آبی که توی کارون نمانده که منتقل شود ! شاید منظورتان فاضلاب موجود در کارون باشد . مشکلی نیست ، منتقل کنید . اتفاقن جون می دهد که پسته های گریان  شهرهای پسته خیز را خندان کند و بالعکس ! در نهایت ، می رویم آب از کویت یا برادر عراق وارد می کنیم !!
/ 1 نظر / 3 بازدید