لزوم انتقال آب!!

اين سرشاخه هاي كارون هم شده مثل عروس هزار داماد

!

هر روز يك شهرستان و استان مدعي آن است

! تا ديروز كه بحث انتقال آب از سرشاخه هاي آن ( منظور كارون است ) به دشت رفسنجان داغ داغ بود به گونه اي كه حتي بيل هاي كشاورزان خوزستاني از داغي اين بحث آب شد، ببخشيد، شكست و مطبوعاتي ها نيز به همراه بعضي از مسوولان يك تومار 40 متري تهيه كردند كه سرنوشت آن معلوم نشد به كجا كشيد. آيا از اين جا تا تهران و وزارت نيرو پهن شد و يا چند نقطه!

بگذريم، اما امروز توي يك نشريه اي كويري به نام

( فردوس كوير ) به عنوان تيتر اول نوشته بود: « در مراسم بهره برداري از طرح آب رساني ميان مدت كرمان عنوان شد: لزوم انتقال آب از سرشاخه هاي كارون به استان كرمان»
خب، شما جاي من باشيد و اين تيتر خوشگل و ماماني را ببينيد، عشق و حال نمي كنيد؟ دوست نداريد فرياد بزنيد و بگوييد: آه زندگي، آه آب تو چقدر مايه ي حياتي! من تو رو دوست دارم و مي خواهم از سرشاخه هاي كارون نه تنها رفسنجان بلكه به كرمان و يزد و كاشان و سيستان و بلوچستان و كويت و امارات و حتي بوركينافاسو هم آب رساني شود!!35.gif

آي مسوولان وزارت نيرو

! مگر صداي له له بروبچ كرماني را نمي شنويد؟

چرا نمي رويد و از سرشاخه هاي كارون آب را لوله كشي نمي كنيد و نمي بريد استان كرمان؟

!

اين چه وضعي است؟

! همين جوري نشسته و دست روي دست گذاشته ايد كه چي بشود؟! خب يكي اقدامي بكنيد. بلند شويد و برويد مقدمات انتقال آب را فراهم كنيد و از بيل ها و تومار و سر و صداي ما خوزستاني ها هم هراس به دلتان راه ندهيد. تومار كه گم شد! بيل ها هم شكسته شده! صداي ما هم به گوش كسي نمي رسد. خب بهترين موقعيت براي انتقال آب همين الآن است! آب را ببريد. كي به كيه! مرسي !05.gif

 

/ 0 نظر / 2 بازدید