گفت و گوی خبرگزاری ايسنا با حبيب اله بهرامی

 

عضو شوراي سردبيري روزان:


درج نكردن نام عكاس از سوي بعضي نشريات

نهايت كم انصافي است

عضو شوراي سردبيري روزنامه روزان معتقد است: « فعالان نشريات محلي خوزستان بايد علاوه بر كار خبري شغل دومي هم داشته باشند و عكاسان نيز از اين امر مستثني نيستند؛ اين مسئله كيفيت كار را كاهش مي‌دهد.»

حبيب‌الله بهرامي، در گفت و گو با خبرنگار (ايسنا) خوزستان اظهار داشت: « اهميت عكس در مطبوعات بر هيچ كس پوشيده نيست و يك جريده بدون عكس معنايي ندارد اما بسياري از مسئولان نشريات، به اهميت عكس پي‌نبرده‌اند. عكس به جز زيبايي صفحه باعث مي‌شود خواننده خبر تامل بيشتري به موضوع داشته باشد.»

وي توضيح داد: « اگر مطلبي فاقد عكس باشد ممكن است خواننده به سادگي از آن بگذرد، عكس به مطلب جان مي‌دهد .»

او عنوان كرد: « بعضي نشريات محلي خوزستان عكاساني در اختيار دارند و مراسم مختلف را پوشش مي‌دهند اما توان مالي بعضي از مطبوعات اجازه نمي‌دهد تا عكاسي را در اختيار داشته باشند يا مسئولان اين نشريات به عكس اهميت چنداني نمي‌دهند.»

بهرامي خاطرنشان كرد: « برخي اصحاب مطبوعات اندازه مناسب عكس را نمي‌دانند و نمي‌توانند عكس را طوري در كنار خبر جاي دهند كه داراي جذابيت باشد. اندازه عكس و تاثير آن بر مخاطب بسيار مهم است و اين در حالي است كه عكس بايد از كيفيت مطلوبي نيز برخوردار باشد.»

وي تاكيد كرد: « بعضي از روزنامه‌هايي كه عكاس هم در اختيار دارند ممكن است دبير سرويس عكس نداشته باشند و آرشيو عكس آنها نيز ناقص باشد، اين در حالي است كه آرشيو يك رسانه بايد كامل باشد تا در طول هفته از يك عكس به صورت مكرر استفاده نشود.»

عضو شوراي سردبيري روزنامه روزان با اشاره به اينكه وضعيت مطبوعات ما از نشريات برخي استان‌ها بهتر است، گفت: « عكاسان خبري خوبي در استان خوزستان داريم كه در بسياري از جشنواره‌هاي عكس خبري، عنوان كسب كرده‌اند. اين عكاسان نياز به يك انجمن دارند كه اميدواريم اين انجمن چه سريع‌تر تشكيل شود.»

او توضيح داد: « يك نشريه به هيچ وجه نمي‌تواند عكاس خود را تامين مالي كند و اغلب عكاسان در چند نشريه به فعالتي مشغولند و گاهي عكس توسط نشريه‌اي خريداري مي‌شود و بعد مشاهده مي‌كنيم آن عكس در جريده ديگري به چاپ رسيده است.»

بهرامي گفت: « استفاده نكردن برخي نشريات از اسم عكاس و خبرگزاري مربوطه نهايت كم انصافي است. عكس‌هاي رنگي صفحات اول و آخر يك نشريه بايد حتما با ذكر نام عكاس و خبرگزاري باشد.»

وي اظهار اميدواري كرد: « عكاسان با تشكيل انجمن كه مورد حمايت نهادهاي فرهنگي باشد شرايط بهتري را به دست آورند و مسئولان روزنامه‌ها هم در پرداختي‌هاي خود به عكاسان با آنها مهربان‌تر برخورد كنند.»

 

/ 0 نظر / 3 بازدید