گفت و گو

حبيب‌الله بهرامي:
انجمن‌نشينان نقد و پندار درستي از ادبيات ندارند

خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز
سرويس: فرهنگ و ادب - ادبيات

به باور يك شاعر خوزستاني، انجمن‌نشين‌ها گاه به خاطر سلايق و ديدگاه‌هاي مشترك و صميمت ميان‌شان به ركود دچار مي‌شوند و نقد و پندار درستي نسبت به ادبيات ندارند.

حبيب‌الله بهرامي به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خوزستان گفت: ادبيات انجمني، ادبياتي است كه با دورهم‌نشيني عده‌اي شاعر و نويسنده شكل مي‌گيرد. در اين نشست‌ها شاعران و نويسندگان اغلب به بررسي آثار يك‌ديگر مي‌پردازند و گاهي نيز نقد و بررسي جريان‌هاي ادبي روز را دنبال مي‌كنند.

وي تصريح كرد: در اين انجمن‌ها گاه جرياني به‌وجود مي‌آيد و بعد همين انجمن‌نشين‌ها به ترويج آن مي‌پردازند و افرادي را به ادامه يك جريان خاص مورد سليقه خودشان ترغيب مي‌كنند.

بهرامي خاطرنشان كرد: اگرچه كساني كه در اين انجمن‌ها گرد هم مي‌آيند، گاه گرايش‌هاي سياسي و اجتماعي مشتركي دارند؛ اغلب تنها هدف‌شان نقد و بررسي جريان‌هاي روز و افزايش سطح آگاهي‌ها نسبت به اين جريان‌ها است و هيچ انگيزه سياسي پشت آن وجود ندارد.

اين شاعر اظهار كرد: به‌دليل اين‌كه افرادي كه در اين انجمن‌ها دور هم جمع مي‌شوند، ديدگاه‌شان به هم نزديك‌ است، اين نبود تنوع ديدگاه‌ها و صميمت موجود در ميان آنان موجب مي‌شود نقد درستي از يك‌ديگر نداشته باشند و اين خود ركودشان را موجب خواهد شد

/ 0 نظر / 2 بازدید