جوک

مادر:اينقدردستت رابه طرف هرچيزی روی ميزدرازنکن مگرتوزبان نداری؟|

پسر:چرا مادر...ولی دستم درازتراست.

شبنم بهرامی کلاس سوم ازاهواز33.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید