شکرپرانی!

 

شهر" رامين " سي چه مونه؟!!

 

"شركت عمران شهر جديد رامين براي ساخت اين شهرك 13 هزار هكتار زمين هاي زراعي منقطه ي ملاثاني را به تصرف خود در آورد."

اين مطلب يا خبر و يا چند نقطه در يكي از روزنامه ها درج شده است. با خواندن اين خبر خوانندگان تصور مي كنند كه اين شركت متصرف است كه توانسته 13 هزار هكتار زمين آن هم زراعي (!) را به تصرف خود درآورد و كسي يا دستگاهي هم جلويش را نگيرد!

عجب شركت قلدر و زوردار و قدرتمند و پارتي داري(!)

حالا پاراگراف دوم خبر را بخوانيد : «گزارشي از منابع طبيعي خوزستان ارايه شده كه بر مبناي آن لازم نيست تمام اسناد زمين ها در اختيار شركت عمران شهر جديد رامين قرار گيرد و فقط 2400 هكتار زميني كه براي ساخت اين شهرك لازم است بايد در اختيار اين شركت قرار گيرد».

اين هم از منابع طبيعي خوزستان، به گمانم اگر اين اداره را ببرند زير نظر سازمان مسكن و شهرسازي و يا مسكن و شهرسازي را ببرند زير نظر منابع طبيعي، شايد بهتر بشود نسبت به ساخت ساختمان، مجتمع، شهرك و يا استان اقدام كرد!! هرچند كه مي توان نام مصنوعي را هم پشت بند طبيعي آورد!

اي شركت عمران شهر جديد رامين! 13 هزار هكتار زمين براي چي تونه؟! همان طور كه منابع طبيعي فرموده 2400 هكتار زمين برداريد و مابقي زمين ها را تحويل دهيد. اسنادشان را هم كه برده ايد (حالا چه طور برده ايد به ما ربطي ندارد!) در اسرع وقت تحويل دهيد كه يك وقت گم و گور نشود كه "همسايه ها"تان ول كن تان نخواهند بود!

اي متصرفان (!) خوب شد كه پذيرفتيد اسنادي را كه برده ايد، پس بدهيد. اگر اين كار را نمي كرديد با تاكيدي كه (!) مسوولان استان بر خارج شدن زمين هاي قابل كشت از تصرف شركت شما كرده اند، حالتان و كارتان چند نقطه بود!

ضمنن اي شركت متصرف يا تصرف كننده و يا چند نقطه! يك وقت فكر ايجاد يك شركت ديگر در استان به سرتان نزند. حتي اگر برويد توي خيابان هاي استان، آنجا كه مارها و عقرب ها و مورچه ها و شيران و پلنگان و چند نقطه ها هم زندگي نمي كنند و زمين ها از عصر حجر تا كنون انسان و آدمي را به خود نديده است، يعني زمين ها موات و لم يزرع است، باز بعد از چند روز (شايد هم چند دقيقه) صدها مالك و زمين دار و زارع و كشاورز پيدا مي شود و ادعاي مالكيت اين زمين ها را مي كنند. تازه ما از منابع طبيعي حرفي نزديم، چرا كه تمام زمين ها مال منابع طبيعي است. حتي چيزهايي كه روي اين منابع طبيعي ايجاد مي شود و مي شود منابع مصنوعی يا دست ساز!!

اصلن بنده پيشنهاد مي دهم كه مسوولان بروند توي همين 2400 هكتار زمين كه مي خواهند به شهر جديد رامين اختصاص دهند و ساخت و ساز كنند، خوب نگاه كنند كه يك مرتبه يك علف ملف و خار و مار و چند نقطه اي نباشد. اگر يك روز چيزی در اين زمين ها بود، فوري منابع طبيعي و مصنوعي و" همسايه ها "ي ما دست به كار شوند و با عكس برداري و تصويربرداري و تهيه فيلم هاي مستند و حتي سينمايي و داستاني، در جهت احياي اين زمين هاي زراعي (!) اقدام كنند.

اصلن اين شركت عمران شهر جديد رامين را منحل كنيد برود پي كارش!! ما شهر و شهرك مي خواهيم چه كار؟!! بگذاريد مردم بخصوص حاشيه نشينان بدون مسكن باشند و زمين هايمان هم كه رنگ سبزه و آباداني را به خود نديده بودند و تا حال كسي سراغي از آن ها نمي گرفت اما با تصرف (!) شركت عمران شهر جديد رامين، يك مرتبه صدها صاحب پيدا كردند،‌ همچنان لم يزرع بمانند اما وانمود كنيم كه اين زمين ها زراعي هستند!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید