با یاد کبک تاراز ( بهمن علاءالدین )به تشمال ها بگویید ساز چپی ننوازند
به زن ها چیزی بگویید که پل ها (گیسوان) را نبرند
نمی خواهم
صدای ووی ووی به گوش برسد
که می خواهم نگاه های پاییزی
پرواز کوگ ( کبک ) تاراز را
تا " آستاره" عشق
به تماشا بنشینند
و من
که" برافتو" (آفتاب ) لالایی های " گل نازدار "
ایستاده ام
دل پاره پاره ام را
به صدای جاودانه ی " بهمن "
در" مال کنون " ایل می سپارم
تا همیشه

/ 0 نظر / 4 بازدید