در اهواز اتفاق افتاد

چهارشنبه شب سه نفر از خدا بی خبر و زور گو توی زیتون کارمندی شاخ و شانه کشیدند!
این جاهلان با قمه به جان یک انسان وظیفه شناس افتادند.
زورگویان - که فکر می کردند  توی جنگل و در عصر حجر و در میان قبیله ی آدم خواران زندگی می کنند - با قمه از ناحیه ی گردن یک مامور راهنمایی و رانندگی را زخمی کردند و آن گاه گریختند.
با دیدن این صحنه چند تن از بچه هایی که در محل ( فلکه چیتا ) حضور داشتند آن ها را تعقیب کردند که در نهایت یکی از آن ها دستگیر و به ماموران پلیس که سر رسیدند تحویل شد.
حالا این قلدر جاهل برود و آب خنک بخورد. امیدواریم از این پس چنین خبر هایی نشنویم و نبینیم. هرچند که در امیدواری بسی ناامیدی ست! چه کنیم دیگه ! ضرب المثل ها هم رنگ عوض می کنند!!
/ 1 نظر / 4 بازدید
محسن مرادی

خسته نباشی حبيب خان بهرامی گل و بلبل وچند نقطه موفق باشی جز پيوند های قلم جنوب امدی