شكرپراني!

وزير كشور وعده هايش را عملي نكرد

( عضو اقليت مجلس هفتم )

مگر نشنيده اي كه گفته اند

: هزار وعده خوبان يكي وفا نكند!

خاتمي

: ما رسالت جهاني نداريم.

«

كيهان»جهاني چطور؟!

عضو كميسيون اجتماعي مجلس

: وزارت رفاه براي محرومان خاصيتي نداشته است.

اي بادمجان بم كجايي؟

!

رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران خوزستان

: شهرداري در مناسب سازي شهر كم كاري كرده است

به گمانم در اين جا صدا و سيما استاني مقصر باشد نه شهرداري

!!

كاميونداران جاده هفتكل

– مسجدسليمان را بستند

مگه هفتگل هم جاده دارد كه بخواهد ببندنش يا بازش كنند؟

!

انتقاد از كندي طرح جايگزين خودروهاي فرسوده در اهواز

وارد نيست

. چون فكر نكنم گوش شنوايي وجود داشته باشد!

ساخت هتل

32 طبقه در اهواز به تعويق افتاد

آخه سنگ بزرگ علامت نزدن است

!

در صورت استفاده نكردن از كمربند ايمني، رانندگان وسايل نقليه جريمه مي شوند

اصلن بهتر نيد كمروند وركشين بسون؟

!

كارون شوشتر، ديهيم را گلباران كرد

پس جناب شيراني با دست پر از گل به خانه آمد نه

! كريم؟!18.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید