هفته دفاع مقدس گرامی باد

 

 

پرواز سرخ

با نام بلند عشق آغاز کنيم

اين دفتر عاشقانه را باز کنيم

بر هر ورقش نماز جان بگذاريم

 تا در ره سبز، سرخ پرواز کنيم

#   #    #

نای بريده

تا سر حد جان به راه دل کوشيديم

در دشت بلا ردای خون پوشيديم

ما تشنه لبان جام نوريم از آنک

با نای بريده عشق را نوشيديم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید