نحوه ي پر كردن اوقاع فراغت!!

باز تابستان فرا رسيد و مسأله ي پر كردن اوقات فراغت براي ما كه چه عرض كنم براي عده اي شده قوز بالا قوز

!

هرچند كه

25 روز از تير ماه مي گذرد و تازه ما يادمان افتاده كه براي اوقات فراغت دانش آموزان و ديگر اقشار بيكار جامعه فكر بكري نكرده ايم!

البته منظور از ما، مسوولان خيلي خدمتگزار استان و يا كشور نيست

. منظورمان همين “ما”ي ستون دلتنگي هاست كه انگاري توي اين استان و توي اين مملكت و جامعه و چند نقطه نيستند!

به گمانم از بس كه به حواشي پرداخته اند، يادشان رفته كه چه رسالت و اطلاعات و كيهاني دارند

! شايد كم تقصير مقصير نداشته باشند و همين حوادث موادثي كه اتفاق افتاده باعث شده كه اين بر و بچ ها از مرحله پرت شده و رفته اند توي حواشي! كي به كيه!

باور بفرماييد اگر ما توي رويا، خواب اوقات فراغت را نمي ديديم، شايد حالا حالاها هم يادمان نمي آمد كه بايد در اين باره چيز ميزي بنويسيم تا حق مطلب را ادا كرده باشيم

.

و اما برنامه هايي كه ما براي پر كردن اوقات فراغت در نظر گرفته ايم به شرح ذيل است

. بخوانيد و چند نقطه كنيد:

1-

به هر نوجوان و جوان يك عدد متر بدهيد تا در خيابان ها و كوچه پس كوچه ها به متر كردن مشغول باشند.

2-

به عده اي مأموريت بدهيد تا جوانان و نوجواناني را كه پازلفي هاي باريك تر و تيزتر و بلندتري دارند، معرفي كنند تا بعدن از وجود آن ها براي برنامه ريزي هاي مدلي و نيز اجتماعي و فرهنگي و هكذا اقتصادي استفاده هازي لازم به عمل آيد.

3-

عده اي را مأموريت دهيد تا آمار جوانان و نوجواناني را كه در كنار خيابان ها و ميادين بدون خوردن كنگر، لنگر انداخته اند و اطراف و اكناف را ديد مي زنند، اعلام كنند تا دريابيم كه چند هزار نفر ديدزن را داريم تا بعدن از وجود آن ها در امور ديدني ها استفاده كنيم!

4-

به تعداد آمار شركت هاي مضاربه اي و سوده ده از جمله سيدها اضافه شود و مجوز كار نيز به آن ها داده شود تا دريابيم كه ديوار اقتصاد استان و كشور با تلنگري فرو مي ريزد يا نه!

اگر فرو ريخت كه ديوارش كاه گلي است و بايد دوباره آن را از نو ساخت

! اگر هم سر جايش ماند و مردم رفاهمند شدند كه يك جوري پول هاي مردم را بگيريد و بدهيد به پولدارها تا همچنان غني ها غني تر و فقرا فقيرتر شوند. كي به كيه!

5-

تعداد كافي شاپ ها و كافه گلاسه ها و كاپوچينوها و ترانه هاي نمره ي 20 كلاس را نمي خواهم و ستاره تو رو مي‌خوام و دوستم داري من بيشتر و نيز موسيقي بتهوون و موتزارت ها را بيشتر و بيشتر كنيد و به هر جوان ايراني يك ساندويچ كالباس يا سوسيس و يا همبر يا پيتزا بدهيد تا با اين چيزها مشغول شوند و ساعات اوقات فراغتشان كاهش يابد!

6-

چند تلويزيون ميداني و خياباني ( H.D.T.V ) در جاي جاي خيابان ها و ميدان ها نصب كنيد تا جوانان و نوجوانان با حضور در سطح شهر ول نگردند و يا براي هم ايجاد مزاحمت نكنند، در عوض بنشينند و يا بايستند و سريال ها و برنامه هاي آبكي تلويزيون از جمله سيماي استاني را تماشا و عشق كنند! از آن طرف هم از آب آبكي برنامه ها مي توان براي فرونشاندن گرما و تشنگي استفاده كرد!

7-

چند نفر جوان دونده را در اطراف بانك ها و مؤسسات مالي مستقر كنيد تا هنگام سرقت كيف و ميف و چند نقطه موتورسواران سارق را تعقيب كنند و در نتيجه اوقات فراغتشان پر شود.

خب به گمانم تا همين جا كافي باشد و رهنمودهاي ما بخشي از اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را پر كند

! براي مابقي افراد نيز، كافي است مسوولان خيلي خدمتگزار چند شعار و وعده سر دهند تا ديگر مشكلات اوقات فراغتي حل شود!

/ 0 نظر / 4 بازدید