توقف انتشار روزان
انتشار روزنامه " روزان "در خوزستان متوقف شد.

این کار به همت مدیر مسوول آن - که مدت سه سال در تهران بسر می برد - انجام شده است.

با این اقدام زیبا (!) ده ها نفر بیکار شدند.

خانم مدیر مسوول ! دستت درد نکند!! به گمانم احساس غرور و شادمانی بکنی که سفره ی زندگی کارکنان این روزنامه را خالی از طعام کردی !! برو و با خیال راحت سر بر بالین بگذار و بخواب. شاید در خواب ، از بابت برداشتن طعام از سفره ی کارکنان این روزنامه ، جواز ورود به بهشت را پیدا کردی!!

/ 0 نظر / 3 بازدید