عشق

دستان زيادی

در دستانم است

 دستانی که پراز ترنم های باران است

ترنم هايی که از لبان تو

پروانه می شوند

 و من مثل شمع

گرد وجود تو می چرخم.

/ 3 نظر / 2 بازدید
کتيبه

غم نخور . دوباره منتشر شد

محسن مرادی

سلام آحبيب چه خبر .روزان هم افتاد تو جيب چسبيده های مالی مطبوعات.واقعا تاسف خودم را نميدانم چگونه ابراز کنم.اما هميشه حال مستدام باشيد و بخت يار

علی

سلام دنيا و اَبادان